Doe mee met de poll! 

 

Halverwege het gewenningsjaar voordat het recycletarief wordt ingevoerd. In 2014 zijn de landelijke doelstellingen vastgesteld, met als doel het aantal kilo’s restafval per inwoner te verminderen. Die vermindering was beoogd in 2020 in te gaan. Gelijktijdig heft de Rijksoverheid een Verbrandingsheffing/afvalstoffenbelasting op elke ton restafval die verbrand wordt. Uitgangspuntpunt was dat er nog maar 100 kg. restafval per inwoner wordt geproduceerd. De komende jaren zal dit nog verder verlaagd worden terwijl de Verbrandingsheffing/afvalstoffenbelasting nog verder verhoogd zal worden. De Rijksoverheid wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken en minder afval gaat verbranden. In Hendrik-Ido-Ambacht was er in 2020 nog sprake van 277 kilogram restafval per inwoner per jaar. Het aantal kilogram restafval ligt in Hendrik-Ido-Ambacht nog fors boven de landelijke doelstelling en hoger dan in vergelijkbare gemeenten waar het restafval 202 kg. per persoon is. 

Bovenstaande leidde tot het voorstel ‘Invoering recycletarief’ van het college. Het college stelde dat de inwoners voorstander van het recycletarief zouden zijn en concludeerde dat op basis van de slechts 385(!) reacties op vragen aan inwoners. Totaal waren er 1300 brieven naar Ambachtse huishoudens gestuurd.  

Het voorstel werd in de gemeenteraad in meerderheid aangenomen. In die gemeenteraad namen enkele inwoners de moeite hun mening over dit voorstel te geven. 

Wat houdt het recycletarief precies in? Belangrijk is het om daar een onderscheid te maken tussen Vastrecht en restafval.  

Vastrecht  
Het inzamelen van GFT en plastiek (PBD-afval) valt onder het Vastrecht. GFT kan deponeerd worden in de GFT containers. PBD-afval kan in speciale zakken aangeboden worden, waarbij de bewoners deze zak op donderdagavond aan een speciale ring op kunnen hangen. Deze wordt dan op vrijdagochtend opgehaald.  

Restafval 
Restafval daarentegen wordt per aanbieding betaald. Men kan hiervoor 30 of 60 ltr. zakken gebruiken. Elk huishouden krijgt 3 gratis inworpen. Daarnaast betaalt men € 1,30 (30 ltr.) of  
€ 2,60 (60 ltr.) per aanbieding. De “winst” zit hem in het goed scheiden van afval. Hoe beter men afval scheidt, hoe minder in rekening wordt gebracht.   

We zijn nu halverwege het “oefen jaar” en lezen we louter negatieve reacties op de diverse social media. Echt Voor Ambacht (EVA) wil graag uw mening weten. Doe mee met de poll! Ga naar Facebook Echt Voor Ambacht  https://www.facebook.com/groups/122762011867579/?ref=share_group_link 

  1. Ben je het ermee eens dat de hoeveelheid (rest)afval in onze gemeente verminderd moet worden? 

O Ja.       O Nee.    

2. Ben je voor invoering van het recycle-tarief? 

O Ja.       O Nee.    

3. Ben je voor invoering van het recycle-tarief als het plastiek (PBD-afval) op een andere wijze zou worden ingezameld? 

O Ja.        O Nee.    

4. Wil je invloed hebben op de hoogte van het variabele deel van de Afvalstoffenheffing? 

O Ja.       O Nee.    

5. Ben je het ermee eens dat de hoogte van de Afvalstoffenheffing (het variabele deel) bepaald wordt door de grootte van een huishouding? 

O Ja.     O Nee.      

6. Ben je het eens met de wijze van inzameling van het plastiek (PBD-afval)? 

O Ja.        O Nee.  

7. Ben je het ermee eens dat er ook lokale inzamelpunten moeten komen voor het plastiek (PBD-afval)? 

O Ja.       O Nee.    

1 Reactie

  1. De prikkel om minder afval te produceren en beter te scheiden heeft effect als ik zo om mij heen kijk. De betrouwbaarheid van de afvalcontainers laat echter zeer te wensen over. Ook ben ik minder snel geneigd andermans rommel op te ruimen als dit mij in mijn portemonnee gaat raken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*