Onze Standpunten

Welkom op de website van Echt voor Ambacht! Echt voor Ambacht – een partij voor de inwoners van Hendrik-ido-Ambacht.

Visie

Echt Voor Ambacht (EVA), opgericht d.d. 6 december 2017. Onze belangrijkste doelstelling: ‘Behoud van onze mooie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht’. Met een praktisch puntenprogramma wil EVA samen met inwoners in de periode 2022 – 2026 verder bouwen aan de gemeente en belangrijke uitgangspunten die de leefbaarheid bevorderen borgen.

 1. De snelst groeiende groep, de ouderen, neemt een belangrijke plaats in onze samenleving in, zij verdienen extra aandacht.
 2. Bij nieuwbouw van woningen 30% sociale (20% huur en 10% koop) en 20% in het middel dure segment.
 3. Bouw leegstaande kantoorpanden / loodsen om naar sociale woningen.
 4. Vermindering van uitstoot CO2 door woningbouw volgens de prefab methode.
 5. Mogelijkheden creëren voor het plaatsen van Tiny-huisjes.
 6. Zwembad de Louwert (Binnen- en Buitenbad) 7 dagen per week open.
 7. Niet verplicht van het gas af totdat er een financieel neutraal alternatief beschikbaar is.
 8. Verduurzaming moet voor zowel de gemeente als de inwoner een aantoonbaar effect hebben. Bij nieuwbouwprojecten alle daken van zonnepanelen voorzien.
 9. Om de veiligheid te bevorderen, het aantal boa’s uitbreiden.
 10. Het aantal 30 kilometer zones dient te worden uitgebreid.
 11. Samenwerking in het belang van inwoners is belangrijk, maar uitgangspunt is, Hendrik-Ido-Ambacht blijft een zelfstandige gemeente.
 12. Betrek jongeren bij de politiek, waarbij ook gekeken moet worden naar de specifieke behoeften van onze jongeren.
 13. De gemeente speelt een actieve en effectieve rol bij Schuldhulpverlening.
 14. De schoollocatie aan de Godewijckstraat/PC Hooftsingel moet beschikbaar blijven voor het onderwijs.
 15. (Horeca)Ondernemers die zich in Hendrik-Ido-Ambacht willen vestigen worden daarin gefaciliteerd door de gemeente.
 16. Straten met woningen van voor 1960 verdienen door hun historische waarde extra aandacht.
 17. Beleidsstukken voor zowel de gemeenteraad als inwoners dienen in duidelijke taal te worden aangeboden.
 18. Duidelijke afspraken over het groenonderhoud met regelmatige controle daarop.
 19. Geen hoge investeringen in nieuw afvalbeleid.
 20. Afschaffing van de hondenbelasting. Strengere controle op opruimen van uitwerpselen.

                                       Voor meer informatie: info@eva-hia.nl.

                                            Voor het volledige programma:

                                        www.eva-hia.nl/Verkiezingsprogramma