Geen afbeelding

Doe mee met de poll! 

28 augustus 2023 Arno Stam 1

  Halverwege het gewenningsjaar voordat het recycletarief wordt ingevoerd. In 2014 zijn de landelijke doelstellingen vastgesteld, met als doel het aantal kilo’s restafval per inwoner […]

Schaf hondenbelasting af

21 september 2022 Arno Stam 1

Zoals bekend had Echt Voor Ambacht (EVA) vragen gesteld over de inkomsten en gespecificeerde uitgaven van de Hondenbelasting. Uit de antwoorden bleek dat een Hondenbezitter […]

Geen afbeelding

Samen voor Ambacht

21 september 2022 Arno Stam 0

Voor de belangstellenden, via deze link: https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/  kan men het Coalitieprogramma Samen voor Ambacht downloaden. (zie de agenda van 12 september 2022)  ‘Samen’, het sleutelwoord […]