Ambacht laat hondenbezitter toch meebetalen aan uitgaven van de gemeente

Al eerder pleite de fractie Echt Voor Ambacht (EVA) voor afschaffing van de Hondenbelasting, de fractie kreeg daar in een eerdere gemeenteraadsvergadering geen meerderheid voor. 

Bekend was dat een Hondenbezitter meer aan Hondenbelasting/heffing betaald dan nodig is voor de uitvoering van het Hondenbeleid. Bij de behandeling van de Begroting voor 2023 heeft de fractie onderstaand Amendement ingediend met als doel het tarief dan te verlagen naar het bedrag wat nodig is om het Hondenbeleid uit te voeren. 

Ook dit Amendement kreeg onvoldoende steun van de gemeenteraad. Alleen de PvdA en RA steunde het door Echt Voor Ambacht (EVA) ingediende Amendement. 

AMENDEMENT 

De Gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht in vergadering bijeen op 10 november 2022    

Gelezen het raadsvoorstel betreffende de vaststelling begroting 2023-2026 

Constaterende dat: 

  • Steeds meer gemeenten de hondenbelasting afschaffen, omdat deze niet meer van deze tijd is, complex is om te handhaven en omdat zij de lasten voor hun inwoners (in het bezit van een hond) willen verlichten; 
  • De bedragen, die hondenbezitters in Hendrik-Ido-Ambacht voor het houden van een hond betalen, fors te noemen zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde; 
  • Hondenbelasting een behoorlijke aanslag vormt op het budget van inwoners met een laag inkomen; 
  • Een groot deel van deze belasting jaarlijks naar de Algemene Middelen terugvloeit; 
  • Er volgens de begroting voor 2023 een positief begrotingssaldo is van 1.140.000 euro; 

Overwegende dat: 

  • De gemeentewet gemeenten de mogelijkheid geeft om hondenbelasting te heffen, maar dit niet verplicht; 
  • Het aantal gemeenten, dat deze belasting heft, in de loop der jaren fors is afgenomen; 
  • Er vraagtekens kunnen worden gezet bij de bestaansredenen van de hondenbelasting; 

Besluit aan het raadsbesluit het volgende punt toe te voegen: 

5.a bij vaststelling van de belastingverordeningen in december 2022 de hondenbelasting te beschouwen als een doelbelasting: er worden niet meer opbrengsten opgehaald dan de kosten, die daaraan worden toegerekend.  

5 b ten gevolge van 5a de opbrengsten van de hondenbelasting te verlagen met circa 120.000 euro dan wel het gedeelte dat meer dan de kosten wordt ontvangen of opgehaald, dit te verwerken in het tarief en ten laste te laten komen van het begrotingssaldo van 2023; 

5 c De verdere uitwerking van de hondenbelasting mee te nemen in afwachting van de landelijke ontwikkelingen hondenbelasting en herziening van het gemeentelijk belastinggebied; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fractie van EVA, 

Adrie Scheurwater   

1 Reactie

  1. 2024, Den Haag stopt met de blaftaks, heeft de wethouder nog iets positiefs te melden voor de hondenbezitsters van HiAmbacht of hangen we komend jaar de vlag uit omdat wij de grootste en daarmee de duurste belasting plukker zijn van Nederland.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*