Schaf hondenbelasting af

Zoals bekend had Echt Voor Ambacht (EVA) vragen gesteld over de inkomsten en gespecificeerde uitgaven van de Hondenbelasting. Uit de antwoorden bleek dat een Hondenbezitter € 76,00 meer betaald dat wat nodig is om het Hondenbeleid uit te voeren. Voor EVA reden om via een motie te bewerkstelligen de Hondenbelasting af te schaffen. Bij monde van de portefeuillehouder financiën, die aangaf de meeropbrengsten van de Hondenbelastingen niet te kunnen missen, en werd de motie door hem afgeraden. Het klonk alsof onze gemeente armlastig zou zijn, niets is minder waar. Het jaar 2021 werd afgesloten met een positief saldo van € 3.254.320,00 en het verwachte resultaat voor 2022 ziet er ook positief uit. De partijen, vertegenwoordigd in het college, trokken één lijn en stemde tegen de motie, de overige partijen stemde in een hoofdelijke stemming voor.

De ommezwaai van twee collegepartijen was vreemd. Zowel VVD* als Gemeente Belangen hadden zich eerder uitgesproken voor afschaffing van de Hondenbelasting te zijn. In de discussie verwezen ze o.a. naar het voornemen om één tarief voor elke hond vast te gaan stellen. In de komende Begrotingsbehandeling voor het jaar 2023 komt Echt Voor Ambacht (EVA) hier zeker op terug.

1 Reactie

  1. Wat is momenteel de status binnen de gemeenteraad mbt afschaffen hondenbelasting.
    Vraag: is er door de raad al gekeken om de belasting zuiver te houden, dus alleen betalen wat de kosten zijn.
    Vraag: is er door de raad al gekeken om de de belasting af te schaffen en de OZB te verhogen.
    Vraag: houdt de wethouder zich wel bezig met deze ouderwetse blaftaks en herkent zij de onvrede bij de hondenbezitsters wel, deze betalen momenteel te veel worden uitgemolken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*