Vragen artikel 48 parkeerterrein De Schoof

Aan de voorzitter van de gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht 

Hendrik-Ido-Ambacht, 2 maart 2023. 

Betreft: Parkeren rond winkelcentrum de Schoof en Parkeerterrein (achterzijde) Artikel 48 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, 

Inmiddels is begonnen met de aanleg van een overdekte Fietsenstalling op het parkeerterrein (achterzijde) van winkelcentrum De Schoof, deze fietsenstalling heeft de grootte van vier parkeerplaatsen. Eveneens zijn vier (parkeerplaatsen)plaatsen voor standhouders ingericht alsmede een ruimte, vergelijkbaar met 5 parkeerplaatsen voor HVC doeleinden. Dus het gaat ten kosten van 13 parkeerplaatsen. We komen daar nog op terug 

De fractie van Echt Voor Ambacht (EVA) heeft n.a.v. bovenstaande de navolgende vragen; 

 1. Is er overleg met de winkeliersvereniging geweest m.b.t. beschikbaar stellen standplaatsruimten (4x) en overig genoemde ruimten op het parkeerterrein? 
 1. Zo ja. Wat waren de uitkomsten van dat overleg? Is hier een verslag van gemaakt en kunnen we dat inzien? 
 1. Wat is de motivatie geweest om – in deze voor de middenstand – moeilijke tijden concurrentie toe te laten bij winkelcentrum De Schoof? 
 1. Zijn deze standhouders ook welkom in de overige winkelcentra? 
 1. Het parkeerterrein omvat 318 parkeerplaatsen + 6 Invalideparkeerplaatsen  (waarvan 13 van de 318 niet beschikbaar) + 12 parkeerplaatsen, deze bevinden zich aan de ‘kopzijde’ (aan winkelcentrum kant) van de parkeerplaatsen. Is bij het college bekend dat deze parkeerplaatsen iets afwijken wat afmetingen betreft van de overige parkeerplaatsen en de veilige doorgang van zowel voor lopend publiek als automobilisten belemmeren, ook door het laden en lossen van bezorgdiensten? Met name bij P3 is smaller (zie foto). 
 1. Voldoet door realisatie van een overdekte fietsenstalling (4 parkeerplaatsen), standhouders plaatsen (eveneens vier parkeerplaatsen) en HVC-locatie (5 parkeerplaatsen),  (Totaal 13 parkeerplekken) het parkeerterrein met 318  + 6 + 12 – 13 = 323 parkeerplaatsen aan de Parkeernorm 2022 CROW? Graag onderbouwd. 
 1. Al eerder heeft de fractie aandacht gevraagd voor de locatie van de vier gehandicaptenparkeerplaatsen, die op woensdagen (marktdag) niet bereikbaar zijn, dit zal ook gaan gelden voor de overdekte Fietsenstalling. Is er al een besluit genomen om het aantal gehandicaptenparkeerplaatsen met minimaal twee uit te breiden en de locatie aan te passen zodat deze ook op de marktdagen (woensdag) voor bewegings beperkten bereikbaar zijn?                                                                                                        
 1. Zover de fractie begrepen heeft zouden er ook invalideparkeerplaatsen aan de Willem de Zwijgerstraat (zijingang winkelcentrum De Schoof) worden gerealiseerd, is hier al nadere informatie over? 
 1. Ooit zijn er afspraken gemaakt over het parkeerdek, dit zou gebruikt worden door personeel van winkelcentrum De Schoof. Gelden die afspraken nog steeds in de praktijk? 
 1. En wordt het parkeerdek inderdaad voor dit doel gebruikt? 
 1. Bestaat er een vrijstellingsregeling voor aanhangwagens, die regelmatig geparkeerd staan en in veel gevallen twee parkeerplekken innemen? 

In afwachting van uw schriftelijk reactie, met vriendelijke groet, 

Adrie Scheurwater 

Echt Voor Ambacht 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*