Onze Partij

Welkom op de website van Echt voor Ambacht!

Echt voor Ambacht – een partij voor en met de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht.

PARTIJLEDEN

Adrie Scheurwater, fractievoorzitter & raadslid

22 jaar ervaring in de gemeentelijke politiek o.m. als fractievoorzitter en – in het verleden – als voorzitter van de vorming van het nieuwe college van B & W. Algemeen directeur van het waterschap IJsselmonde. 6 jaar ervaring als advocaat-medewerker. Door bereikbaar te zijn en contact te houden kan EVA zorgen voor meer inspraak en invloed van inwoners.

adrie.scheurwater@eva-hia.nl

Arno Stam, commissielid WOS

Meer dan 20 jaar ervaring in management en consultancy functies in het bedrijfsleven. Begaan met de ontwikkelrichting van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en nadrukkelijk sturend op de inbreng van bewoners daarbinnen. Bruggenbouwer, optimist, realist.

arno.stam@eva-hia.nl

Theo Janssen, commissielid ABA/Financiën en RZ/Volgerlanden

Nieuw in de Ambachten politiek. Meer dan 25 jaar ervaring in het midden management als accountmanager  in het bedrijfsleven en de dienstverlening. Ook meer dan 15 jaar betrokken geweest als coördinator hulpverlening en de rampenbestrijding van het Nederlandse Rode Kruis. Gestart met Echt Voor Ambacht (EVA) vanuit de ambitie om de burger in woord en daad te associëren met zoveel mogelijk voor een betaalbaar en veilig leven in een schoon Hendrik Ido Ambacht. Met respect voor het verleden. 

theo.janssen@eva-hia.nl

Ary Cramer, adviseur

Na 27 jaar politiek in onze mooie gemeente, nu actief als adviseur van Echt Voor Ambacht

Met speciale aandacht voor communicatie tussen gemeente in inwoners, de energietransitie, groen en leefomgeving.

Bereikbaar via: ary.cramer@eva-hia.nl