Word lid

Welkom op de lidmaatschaps-pagina van Echt voor Ambacht! De jaarlijkse kosten bedragen € 15,00 per jaar.

NB: Uw lidmaatschap van Echt Voor Ambacht wordt elk jaar automatisch verlengd mits u voor 1 november heeft aangegeven uw lidmaatschap te willen beëindigen.