Commissie WOS d.d. 21 april 2020 Nota Publieke gezondheid en preventie- en handhavingsplan alcohol 2020-2023

Gemeenten zijn wettelijk verplicht gelijktijdig een nota publieke gezondheid en een preventie- en handhavingsplan alcohol op te stellen. De looptijd van de vorige versies van deze nota’s liep tot en met eind 2019. Naar aanleiding daarvan zijn beide nota’s qua ambities, doelstellingen en acties geactualiseerd en integraal herzien. Dit mede op basis van maatschappelijke trends en ontwikkelingen die impact hebben op gezondheidthema’s. Bij het opstellen is afstemming gezocht met de relevante maatschappelijke partners, voornamelijk de GDD ZHZ. Beide nieuwe nota’s bieden voor de periode 2022-2023 een goede basis om gericht preventieve maatregelen te realiseren op verschillende gezondheidsthema’s en op het gebied van preventie en handhaving bij alcoholgebruik.

Vraag van EVA aan portefeuillehouder:

De handhavingsacties en de controles met name bij supermarkten, slijterijen, horeca en sportkantines kunnen wij onderschrijven. De fractie Echt Voor Ambacht vraagt zich wel af of het voldoende is 1 x controle per jaar en bij evenementen steekproefsgewijs?  Het resultaat moet zijn het correct naleven van de wet- en regelgeving omtrent het verstrekken van alcohol. Kunnen wij als gemeente dit garanderen?

Reactie college:

Gelet op de financiële middelen die de gemeente beschikbaar heeft, is deze invulling gekozen.

Er wordt wel aanvullend gecontroleerd als er een overtreding is begaan in het verleden. Daarnaast wordt extra gecontroleerd als er meldingen worden gedaan dat er niet wordt nageleefd.

Vraag van EVA aan portefeuillehouder:

Daarnaast lezen wij dat eind 2023 de naleving van de alcoholgrens is verhoogd. Dit suggereert dat er strenger gehandhaafd wordt.

Reactie college:

Handhaving is een van de middelen om naleving te verhogen. Voorlichting en het bevorderen van deskundigheid en bewustwording zijn andere manieren om naleving te verbeteren en duurzamer te maken.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*