Het grote (Eneco)geld lonkte maar wordt verstandig besteed

Zoals bekend kon de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht einde maart 2020 een bedrag van 18 miljoen euro tegemoetzien vanwege het aandeelhouderschap bij Eneco. Het dividend, dat daarmede elk jaar werd ontvangen bedroeg circa 400.000,00 a 500.000,00 euro. Dit geld kwam ten goede aan de inwoners van onze gemeente.

Nu Eneco is verkocht, vervalt dit bedrag met ingang van 2021. De fractie van EVA heeft er altijd voor gepleit dat dit vervallen bedrag niet ten laste van de inwoners gebracht dient te worden. Afgelopen commissievergadering heeft onze fractie ingestemd met het verlagen van de schuldpositie van de gemeente. Deze schulden zijn ontstaan door de aankoop van grond, bouwrijp maken etc. in de Volgerlanden. Dit betekent dat enkele leningen vervroegd worden afgelost dan wel geherfinancierd. Daarmede wordt een aanzienlijk deel aan rente bespaard. Van de 18 miljoen wordt hiervoor 12,2 miljoen gebruikt. Door de bespaarde rente wordt circa 400.000,00 euro per jaar goed gemaakt van het verlies aan dividend.

Er blijft nog 5,8 miljoen over. Dit bedrag wordt gereserveerd voor een nieuwe reserve Strategische Investeringen. Bedoeld wordt hiermede, dat met dit bedrag toekomstige grote investeringen met een structureel karakter worden aangepakt. De investeringen dienen gericht te zijn op de toekomst met een blijvend karakter en daarmede op het welzijn van de inwoners van onze gemeente. Door de fractie van EVA is verzocht om de onderwerpen of gebieden, waar de toekomstige investeringen voor worden aangewend, in de commissie te bespreken.

Opgemerkt wordt nog dat de 12,2 miljoen euro waarmede de schulden zijn afgelost, in latere instantie weer beschikbaar komen voor de gemeente en haar inwoners. (Wanneer het bestemmingsplan van de Volgerlanden is uitgevoerd).     

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*