De feiten van het Implementatie Recycle Tarief

Geen nepnieuws vooraf, maar feiten daar gaat het om.

De inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht zamelen jaarlijks 277 kilo p.p. restafval in.

Conform de afspraken moet dit naar 100 kilo p.p. Een ambitie die is vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Van Afval naar Grondstof – Huishoudelijk Afval (VANG-HHA). Een samenwerking van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), VNG, NVRD en Rijkswaterstaat.

Sinds enkele jaren dient de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vanaf 101 kilo belasting te betalen over het Verbrandingsafval, het zgn. restafval. Dit bedrag zit tot op heden voor 70% in de nu bekende Afvalstoffenheffing. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren om die 277 kilo omlaag te krijgen, dus om de hoogte van deze belasting omlaag te krijgen. E.e.a. resulteerde in het voorstel van het college van B. en W. om per 1 januari 2023 het systeem recycle tarieven in de gaan voeren. In het eerste kwartaal van 2022 zou een Raadsvoorstel volgen waarin de tarieven en het basistarief zouden worden vastgesteld.

De fractie Echt Voor Ambacht (EVA) heeft het voorstel uitgebreid besproken en geconstateerd dat er voor zowel de politiek als de inwoners veel onduidelijk was. Ook constateerde de fractie dat de voorlichting minimaal was geweest en dat participatie pas zou volgen als het voorstel de gemeenteraad gepasseerd was. Onduidelijk was ook hoe hoog de tarieven precies zouden worden. Echt Voor Ambacht (EVA) zal dus – om verwarring bij de inwoners te voorkomen – in dit persbericht geen rekensommen publiceren. De conclusie was dat de fractie de portefeuillehouder zou verzoeken het voorstel terug te nemen; mocht hij dit niet doen dat zou Echt Voor Ambacht (EVA) tegen dit Raadsvoorstel stemmen.

Het was GB die bij de vaststelling van de raadsagenda de voorzitter vroeg dit agendapunt van de agenda te halen. Uiteraard heeft Echt Voor Ambacht (EVA) dit verzoek gesteund teneinde goede voorlichting en participatie naar de inwoners mogelijk te maken.

Als laatste wijst Echt Voor Ambacht er op dat wanneer u en wij minder afval gaan leveren, u en wij natuurlijk niet MEER gaan betalen. Plastic wordt een keer per week gratis ingezameld en groente-, fruit en tuinafval wordt ook gratis ingezameld. Laat u geen zand in de ogen strooien door publicaties die anders suggereren. Daarom is Echt Voor Ambacht dan ook akkoord gegaan om voor de verkiezingen – in februari a.s. – dit voorstel te behandelen.

Fractie Echt Voor Ambacht

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*