Echt Voor Ambacht: contact met bewoners blijft belangrijk!

Ondanks de huidige moeilijke tijd gaat de gemeenteraad door met haar politieke werk. Via videovergaderingen worden de belangen van de inwoners behartigd. Echt voor Ambacht wil haar medeleven uitspreken naar hen, die op welke wijze dan ook, getroffen zijn door het Coronavirus.

De energietransitie

Als fractie volgen we nauwgezet de ontwikkelingen rond de energietransitie. De nieuwbouw wordt thans al aardgasvrij opgeleverd. Echt voor Ambacht blijft tegenstander om inwoners in de oudere wijken zondermeer te verplichten van het gas af te gaan. Dit is niet zo gek nu de afkoppeling van gas niet haalbaar en niet betaalbaar is. Inmiddels is het streven niet meer kwijt te zijn aan woonlasten dan in de huidige woonsituatie. Dus woonlasten neutraal. De woningbouwcorporaties krijgen 23 miljoen euro om de huurwoningen aardgasvrij te maken, zodat de maandlast van de huurder niet hoger wordt. Inmiddels is er een advies uitgebracht door de Raad van het Openbaar Bestuur waarin geadviseerd wordt aan het nieuwe kabinet om de gemeente de middelen te verstrekken voor het aardgasvrij maken, energie te besparen etc. Over 5  jaar vindt een herijking plaats om te bezien of op basis van de dan aanwezige kennis een andere weg ingeslagen dient te worden, bijv. waterstof.    Wat betreft de woningen van particuliere eigenaren wordt niet verwacht dat de woningen voor 2040 aardgasvrij zullen zijn. Wij zullen het kritisch volgen.

De politiek en de inwoners

In de Ambachtse gemeenteraad is onlangs de participatienota vastgesteld. Bij projecten zullen de inwoners worden betrokken om op- en aanmerkingen te geven op de plannen die voorliggen. Maar ook inwoners kunnen als straat, buurt of wijk met ideeën naar de gemeente komen. Natuurlijk vereist dit wat draagvlak. Deze ideeën kunnen we als gemeenteraad omarmen. Het zijn immers de bewoners van een straat of wijk die weten wat er leeft in hun omgeving. Inwoners en hun welzijn zijn leidend.

Echt Voor Ambacht wil zich betrokken voelen bij de indieners van ideeën en zo nodig hierin een ombudsfunctie vervullen. Het was 1 van de motieven om in 2017 deze partij op te richten. Echt voor Ambacht stelt zich verbindend op.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*