Oeverbeschroeiing

Bij het aanbrengen van de oeverbeschoeiing is het belangrijk rekening te houden met dieren die uit het water moeten kunnen om te overleven. Te denken valt hierbij aan jonge eendjes, padden, salamanders en dieren die in het water vallen zoals egels en katten. Tegen een gladde, hoge beschoeiing kunnen ze niet opklimmen. Het gevolg is dat veel dieren onnodig zullen verdrinken. Als hier bij de aanleg van de beschoeiing geen rekening mee is gehouden is aanpassing achteraf noodzakelijk.

N.a.v. het bovenstaande heeft de fractie Echt Voor Ambacht twee vragen;

1.           Is het nog mogelijk om in alle singels, watergangen en vijvers, indien dit nog niet is gebeurt, voldoende uitklimmogelijkheden aan te brengen?

2.           Als het aanbrengen van uitklimmogelijkheden niet standaard in het bestek staan, kan dit dan een vaste plek in het bestek krijgen?1.       Wij onderschrijven het belang van dieren die uit het water moeten kunnen om te overleven. Uw raad heeft op 5 maart 2018 het Beheer- en onderhoudsplan oeverbeschermingen 2018-2026 vastgesteld. Hierin staat het volgende:  bij vervanging wordt tevens bezien of fauna uittreedplaatsen (trappetjes voor bijvoorbeeld kikkers en eenden) kunnen worden geplaatst.

Niet in elke watergang is een trappetje nodig. Dit geldt voor zowel watergangen die een beschoeiing hebben die lager zijn dan 0,2 m boven het waterpeil zijn als natuurvriendelijke oevers. In deze watergangen kunnen dieren het water zonder hulpmiddelen verlaten.

Vanwege de geringe kosten van deze constructies, is dit niet apart opgenomen in de begroting van dit beheerplan. Deze worden zoveel mogelijk binnen de begroting van dit beheerplan gerealiseerd.

2.      2..  Ja, we zullen dit in het vervolg opnemen. Voor zover dit aan de orde is zullen voor wat betreft het lopende contract hier nadere afspraken over worden gemaakt met de aannemer, aanvullend op het huidige contract.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*