Onderhoud begraafplaats 2019

Begraafplaats

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht,

Hendrik-Ido-Ambacht, 10 september 2019

Betreft: Vragen conform artikel 47 RvO inzake het opleggen van administratiekosten bij de aanslag jaarlijks onderhoud begraafplaats 2019.

Geachte voorzitter,

In de tarieventabel voor de begraafplaatsen is opgenomen dat een bedrag aan administratiekosten dient te worden betaald voor de jaarlijkse aanslag onderhoudskosten begraafplaats. Dit is voor de graven van nieuwe ter aarde bestellingen geëffectueerd. Echter voor de graven van eerdere ter aarde bestellingen werd dit tot nu toe niet toegepast. Voor het eerst in 2019 ontvingen zij een verhoogde aanslag. Inwoners van onze gemeente zijn hierdoor onaangenaam verrast. De fractie van Echt Voor Ambacht heeft de volgende vragen.

1. Was het college op de hoogte van deze wijziging in de uitvoering van de aanslagoplegging?

2. Zo ja, had het dan niet op de weg van het college gelegen om de inwoners via communicatie te informeren, zodat de inwoners kunnen kiezen voor automatische afschrijving?

3. Is het college het met de fractie van E.V.A. eens dat hier sprake is van een enigszins versluierde ophoging van lasten voor de inwoners die het betreft?

4. Zo nee, kan het college alsnog bepalen dat genoemde administratiekosten alsnog worden geretourneerd aan de inwoners die het betreft?

In afwachting van uw schriftelijk antwoord met vriendelijke groet,

Fractie Echt Voor Ambacht

Adrie Scheurwater

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*