Motie Voedselbank

Deze motie is helaas verworpen. De motie werd teleurstellend genoeg niet ondersteund door de volgende partijen: SGP/CU, Gemeente Belangen, VVD, Realistisch Ambacht en D66


Motie

Onderwerp: agendapunt 6 RAADSVOORSTEL PROGRAMMABEGROTING 2021 – 2024

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, in vergadering bijeen2 en 5 november 2020

Gelet op:

  • Het gestelde bij de algemene beschouwingen in eerste termijn zoals inbracht door de fractie van Echt voor Ambacht (E.V.A.)

Overwegende dat:

  • In 2020 geen voorjaarsexcursie is gehouden en geen begrotingsdiner wordt gehouden in verband met het coronavirus;
  • Bij de voedselbank steeds meer meerder gezinnen inmiddels afhankelijk zijn van voedselhulp;
  • Er minder levensmiddelen worden afgeleverd door het sluiten van de horeca en minder overschotten over blijven bij de supermarkten en andere toeleveranciers van de voedselbank;
  • Dat we door Corona/Covid-19 ook andere uitgaven hebben gehad ten laste van deze budgetten/raadsbudget;

is van mening dat:

  • Het een goed gebaar zou zijn een deel van dit budget te schenken aan de voedselbank in deze moeilijke tijd.

Gelet op onder meer artikel 43 van het Reglement van Orde voor de raad Hendrik-Ido-Ambacht 2015;

B e s l u i t :

Het college te verzoeken een bedrag ten laste van deze uitgespaarde bedragen in 2020 wat betreft de excursie en het begrotingsdiner beschikbaar te stellen aan de voedselbank

En gaat over tot de orde van de dag.

Hendrik-Ido-Ambacht, 5 november 2020

Fractie Echt voor Ambacht (E.V.A.)

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*