Nederland van het gas af

In 2015 tekende Nederland het Klimaatverdrag van Parijs. In Nederland resulteerde dit in een Energieagenda met één van de hoofddoelen; In Nederland, dus ook in Hendrik-Ido-Ambacht moeten alle huizen van het gas af. Dit zou moeten resulteren in minder CO2 uitstoot.

Om dit te bereiken kan in de (nabije) toekomst alleen met duurzame installaties elektrisch gekookt en, doormiddel van een warmtepomp, gestookt worden. 

In Hendrik-Ido-Ambacht heeft de gemeenteraad gesproken over dit onderwerp middels het raadsvoorstel Energietransitie 1.0.

In dit document werd duidelijk dat in de regio gebruik van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) gaat worden. De warmteopbrengst is echter niet zo hoog, terwijl het wel betekent dat huizen zeer goed geisoleerd moeten zijn. Dit zal met name voor de oudere woningen in onze gemeente een kostbare zaak worden.

In nieuw te bouwen wijken kunnen woningen voorzien worden van de alternatieve energiebronnen. Kopers nemen hun eigen verantwoordelijkheid bij de aankoop van een nieuwe woning.

De fractie Echt Voor Ambacht heeft n.a.v. de Energietransitie 1.0 aangegeven dat eerst gekeken moet worden naar alternatieven voor Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Eén van die alternatieven is Waterstof. Het voordeel van Waterstof als energiebron is dat de reeds in huizen aanwezige (Gas)leidingen gebruikt kunnen worden. Dit alternatief heeft daardoor een aanzienlijk interessanter kostenplaatje. De fractie vraagt zich overigens sowieso af of het elektranetwerk wel voldoend capaciteit heeft als inwoners allemaal elektrisch (moeten) gaan koken.

Veel is nog onduidelijk. Wat voor Echt Voor Ambacht WEL duidelijk is, is dat bewoners van met name de oudere woningen – gezien de enorm hoge kosten om de woningen op de juiste wijze te isoleren – niet verplicht moeten worden van het gas af te gaan.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*