Omgevingswet en inwoners

Echt Voor Ambacht maakt zich sterk om inwoners vroegtijdig bij de voorbereidingen van een Omgevingsvisie en Omgevinsplan conform de Omgevingswet te betrekken.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking.

De Omgevingswet wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend.

Onderdeel is een digitaal stelsel Omgevingswet (DSO), met als doel onder meer het beschikbaar stellen van informatie over de fysieke leefomgeving. Het wordt de opvolger van het digitale Omgevingsloket.

Met de Omgevingswet vermindert het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en Ministeriële Regelingen aanzienlijk, namelijk van respectievelijk 60 en 100 naar 4 en 10. De 4 toekomstige AMvB’s zijn:

  1. Besluit activiteiten leefomgeving: deze is direct gericht op burgers en bedrijven. Algemene rijksregels die gelden voor diverse activiteiten zijn in dit besluit opgenomen. Het vervangt een groot aantal bestaande AMvB’s, waaronder het Activiteitenbesluit.
  2. Besluit bouwwerken leefomgeving: dit besluit bevat eveneens regels die direct op burgers of bedrijven zijn gericht. Het gaat dan met name om bouwen of slopen. Het besluit vervangt onder meer het huidige Bouwbesluit 2012. Het Omgevingsbesluit geeft inzicht in de geldende procedures en bepaalt wie als bevoegd gezag optreedt.
  3. Besluit kwaliteit leefomgeving: deze bevat instructieregels voor gemeenten, provincies en waterschappen voor het vaststellen van onder meer omgevingsplannen en verordeningen.[5]
  4. Omgevingsbesluit: regelt onder meer welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden.

Met inwoners

Omdat de omgevingswet alle inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht aangaat wil Echt Voor Ambacht met de inwoners de leefomgeving vormgeven. Alleen als je echt met elkaar in gesprek gaat en naar elkaar luistert, kunnen mensen hun argumenten kracht bijzetten en goede afwegingen maken. In de gecombineerde digitale commissie van dinsdag 26 mei heeft de fractie nog eens duidelijk richting de portefeuillehouder aangegeven dat de invoering van de omgevingswet voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht een ingrijpende is en daarom vroegtijdig moet worden begonnen inwoners hierbij te betrekken. Wel zal eerst het probleem van de beperkingen i.v.m. het coronavirus moeten worden opgelost zodat op een transparante wijze kan worden gesproken met onze inwoners.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*