Rode berk

N.a.v. een kapvergunningsaanvraag d.d. 23 oktober 2019 voor een Rode Beuk heeft de fractie Echt Voor Ambacht drie vragen aan het Ambachtse college gesteld:

  1. Klopt het dat een Rode beuk een beschermde boom is?
  2. Zo ja, is dan de kapvergunningsaanvraag inmiddels afgewezen?
  3. Wat zouden redenen kunnen zijn om een kapvergunning voor een Rode Beuk op gemeente of particulieren grond te verlenen?

Antwoord

  1. Het klopt dat deze rode beuk op de lijst met waardevolle particuliere bomen staat, de zgn. groene kaart. Deze boom is daarom beschermd en voor het kappen is een ontheffing nodig.
  2. Nee, de kapvergunning is toegewezen.
  3. De kapvergunning is verleend op grond van het veiligheidsrisico.

In het Bomenbeleidsplan 2018 – 2033 staat dat een beschermwaardige boom alleen mag  worden gekapt vanwege een veiligheidsrisico, of omdat het maatschappelijk of economisch belang van kap groter is dan behoud van de boom.

Door in 2018 uitgevoerde bouwactiviteiten op particulier terrein is de boom onherstelbaar aangetast en is van enige conditie geen sprake meer.  Na locatiebezoek (door een ambtenaar van de gemeente) begin oktober is afsterving van de volledige kroon geconstateerd. Dit proces is onomkeerbaar. De boomkroon is afgestorven waardoor  het risico op het uitbreken van takken en gesteltakken toeneemt. Door aanneembare wortelschade (i.v.m. genoemde bouwactiviteiten) en verdere afsterving van het wortelgestel neemt ook de kans op het omwaaien van de boom toe. Het voorgaande betekent dat er sprake is van een veiligheidsrisico. De eigenaar van de boom heeft vanuit eigen initiatief toegezegd om een groot formaat boom terug te planten.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*