9.1 Groeiagenda Drechtsteden – Gemeenteraadsvergadering 8 november 2021

Voorzitter, per 1 december 2020 zijn de personele en materiële budgetten van de Groeiagenda vanuit de GRD overgedragen aan de gemeente Dordrecht. De bijdrage van onze gemeente bedraagt 450.000,00 euro en is structureel opgenomen in de begroting. In de begroting wordt een bedrag genoemd van 550.000,00 euro. U zou hiervoor nog een verklaring overleggen was uw toezegging bij de vragenronde. In de monitor Groeiagenda Sociale Huurwoningen is voorzien in een afname van 152 woningen, die onvoldoende wordt gecompenseerd. Kijkend naar onze gemeente komen er in de Oranjebuurt en het Centrumplan circa 60 woningen extra bij, alsmede 12 woningen aan de Onderdijkse Rijweg. Wel zijn er een aantal sociale koopwoningen bij gekomen in de Volgerlanden. In de groeiagenda staat bij Bouwen en Wonen “Toevoegen  sociale woningbouw naar behoefte in alle sociale prijsklassen” en  de gemeente  zorgt zelf voor lokale prestatieafspraken met de corporaties. Wat kunnen we nog doen? We hebben het hier ook over gehad bij de algemene beschouwingen op 1 november. Er is nog overblijvende grond bij de scholen in de toekomst, indien hier ruimte komt. Mogelijk kunnen we gedeeltelijk wat hoger bouwen in de Oranjebuurt? De groeiagenda heeft effect op de benodigde capaciteit en middelen. “Zonder extra financiële middelen ontbreekt het aan capaciteit om voortvarend aan de slag te gaan”. Is er bekend of er extra middelen vanuit het Rijk hiervoor beschikbaar komen.?

Wat betreft de energietransitie is onze fractie duidelijk geweest bij de behandeling van het voorstel in juli 2021. Wij hebben hiervoor een stemverklaring afgelegd. Geen verplichtingen zolang er geen financiën beschikbaar zijn voor een neutraal alternatief. Dit was overigens ook het standpunt van de portefeuillehouder afgelopen algemene beschouwingen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*