9.2 Mobiliteitsplan – Gemeenteraadsvergadering 8 november 2021

In de commissie RZ/Volgerlanden d.d. 12 oktober jl. is medegedeeld dat er volgens de richtlijnen van het CROW wordt gewerkt. Onze fractie neemt aan dat de parkeerplaatsen voor gehandicapten hier eveneens onder vallen. Is dat niet zo dan verzoeken wij u een bijlage aan het voorstel toe te voegen met name voor de door de fractie genoemde locaties voor de aanleg van deze extra parkeerplaatsen voor gehandicapten. Nu we het toch over de kwetsbare inwoners hebben, hoe zit het met de aandacht voor de visueel beperkte inwoners. Bijv. het aanbrengen van ribbellijnen met reliëftegels en tegels met noppen? Hiermede kan de looprichting worden aangegeven of een waarschuwing of een belangrijk punt. Valt dit eveneens onder de CROW? Dit is niet duidelijk in de plannen.

Voorzitter, het is ons opgevallen dat in diverse straten of wegen er geen trottoirs zijn of halverwege eindigen. Te voet moet men toch veilig over straten of wegen kunnen gaan. Onze fractie vraagt uw aandacht hiervoor. Mogelijk moet dit in de voorgenomen onderzoeken worden meegenomen. Nu zijn we er mee bezig.

Voorzitter op 20 oktober zijn er een aantal verkeersbesluiten genomen met betrekking tot  het plaatsen van oplaadpunten in de gemeente. In deze besluiten worden 3 huisadressen en nummers genoemd. Bijv. Baars 16.  Hier ontbreken de woorden ¨ter hoogte van¨. Het lijken op deze wijze van communicatie privé-oplaadpunten bij de genoemde woningen, terwijl dat niet bedoeld is.

Voorzitter, op enig moment zullen de plannen na de voorgenomen onderzoeken worden voorgelegd, geëvalueerd en daarna gerealiseerd. Wij verzoeken u de gemeenteraad op de hoogte te houden van vorderingen van de plannen, zoals genoemd in het uitvoeringsplan.    

Note:  Op een andere wijze zal Echt Voor Ambacht (EVA) de portefeuillehouder nog eens informeren over:

  1. de invalidenparkeerplaatsen (nu 6 invalidenparkeerplaatsen) achterzijde winkelcentrum De Schoof. Aan de achterzijde zijn minimaal 2 invalidenparkeerplaatsen te weinig. En er moet een oplossing komen voor de woensdagen, want dan zijn 4 van de 6 invalidenparkeerplaatsen door de marktkramen bezet. Bij de ingang van het  winkelcentrum aan de Willem de Zwijgerstraat zijn geen invalidenparkeerplaatsen!
  • T-splitsing Pompe van Meerdervoortsingel/Herman Jonkerkade, kruispunt Mauritsstraat/Graaf Willemlaan/Tesselschadestraat, kruispunt Paulusweg/Graaf Willemlaan

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*