Motie: JA-sticker tegen onnodig reclamedrukwerk

MOTIE

         

Onderwerp: JA-sticker tegen onnodig reclamedrukwerk

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, in vergadering bijeen op 8 november 2021,

Overwegende dat:

 • Woningen zonder nee/nee- of nee/ja-sticker gemiddeld 20 folders per week in hun brievenbus krijgen, dit is ongeveer 26 kilo reclamedrukwerk per jaar per huishouden. Ongeveer de helft hiervan verdwijnt ongelezen bij het afval, soms met het plastic er nog omheen.
 • Er in het restafval van onze gemeente ook nog altijd een deel papier zit, wat niet goed gescheiden is.
 • De productie van het papier van de folders belast het milieu (óók als het gerecycled papier is), net als het drukken en vervoeren ervan. Iedere ongewenste folder heeft daarom onnodige milieu-impact.
 • Het inmiddels juridisch is toegestaan te werken met een JA-sticker op de brievenbus.
 • Dit in diverse gemeenten wordt toegepast, zowel de grote steden als naburige gemeenten van vergelijkbare omvang als Hendrik-Ido-Ambacht.
 • Winkeliers d.m.v. reclame consumenten verleiden aankopen te doen waarbij reclame op diverse wijzen geuit kan worden; verspreiding van de papieren folder is daar één vorm van.

is van mening dat:

 • Leefstijlverandering nodig is om het milieu te sparen, en we goed moeten zorgen voor de aarde.
 • Het terugdringen van papierverspilling hier een goede stap in is.
 • Inwoners in plaats van opting-out (de bestaande JA-NEE en NEE-NEE sticker) middels opting-in (JA-sticker) kunnen kiezen voor het wél blijven ontvangen van folders.
 • Regelgeving hierover een plaats dient te krijgen in de Algemene plaatselijke verordening.
 • Dit in nauw overleg met de plaatselijke winkeliers dient plaats te vinden, zodat zij in staat zijn inwoners op andere manieren te bereiken.

B e s l u i t :

het college te verzoeken:

 • In 2022 onderzoek te doen naar de invoering van de JA-sticker, zodat inwoners bewust de keuze moeten maken om reclamedrukwerk te blijven ontvangen.
 • Na te gaan of deze wijziging een plek dient te krijgen in het actieplan Lokale Economie.
 • Na onderzoek een voorstel te doen aan de Raad voor aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hendrik-Ido-Ambacht, 8 november 2021

Fractie CDA
Fractie VVD

Note van Echt Voor Ambacht (EVA):

We hebben al een NEE-NEE sticker en een NEE-JA sticker en als die niet werken zegt dat alles over de verspreiding en niets over een sticker. Als een NEE-NEE sticker niet helpt, zou een JA sticker dan wel werken?

Tegen deze motie hebben gestemd Echt Voor Ambacht (EVA), PvdA en AUB.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*