Bestemming percelen Krommeweg-Ambachtse Zoom. (Zuidwende-Zuid)

Zuidwende zuid

9.6 Inzake Zuidwende-Zuid heeft de fractie van EVA vorig jaar december 2018 een motie ingediend, gesteund door de oppositie om  dit gebied groen te houden. De coalitie stemde tegen met het argument om eerst ook de overige nog niet bestemde percelen in beeld te brengen voor een algehele afweging. De boekwaarde van dit gebied is 1,1 miljoen euro en dat is – realiseren we ons – een te grote kostenpost voor alleen maar groen. Het lijkt onze fractie dan ook bestuurlijk een andere keuze te moeten maken. In dit geval een gezondheidscentrum / paramedisch centrum. Hier is behoefte aan. Er is eveneens plaats voor de huisarts, die op zoek is naar een locatie. Overigens – zo hebben wij begrepen – is er voldoende belangstelling voor. Het overige moet dan uiteraard groen en water blijven, zodat toch nog een stukje van de motie overblijft. Gezien het feit dat u ook van mening bent dat er een evenwichtige verhouding moet zijn tussen bebouwing en groen/water is de fractie van EVA benieuwd naar het plan alvorens een definitieve uitspraak te doen over deze herstart van Zuidwende-Zuid. De fractie van EVA wacht met belangstelling en een positieve grondhouding de locatiestudie af. Participatie van de omliggende bewoners kan hierna plaatsvinden.

De fractie van E.V.A. gaat akkoord met de startnotitieproject Zuid-Holland Zuid en het gevraagde investeringsbudget van 39.000,00  

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*