Woonvisie 2019-2025

De woonvisie tot stand gekomen na de nodige participatie. Een goed leesbaar geheel. Een beleidsstuk voor de nabije toekomst. Weloverwogen bouwen op plaatsen die vrijkomen. Groen en water dienen hier het uitgangspunt te zijn. Kortom voorzitter, wij zijn voor verdichting zolang niet de groenstrook of plantsoen hiervoor wordt gebruikt. De gemeente heeft weliswaar sinds 1999 de meeste sociale woningen gebouwd van de regio maar het uitgangspunt 30 % sociale woningbouw verbleekt tegen het percentage van 23,2 %. Waarschijnlijk hebben we tot 1999 de minste sociale huurwoningen gebouwd, vandaar sinds 1999 de meeste. Maar wellicht kunnen we een inhaalslag leveren in het gebied Centrum waar minimaal 25 sociale woningen genoemd worden, waarvan 12 tot 20 kleine goedkope koopwoningen.

Uit gesprekken met jongeren blijkt dat zij graag in Hendrik-Ido-Ambacht willen blijven wonen. U schrijft dat  schaarsheid van geschikte woningen niet de reden mag zijn voor jongeren dat zij noodgedwongen uit onze gemeente moeten verdwijnen. Met de corporaties zal overleg worden gevoerd hoe starters kunnen worden voorzien in de huisvestingsvraag. Hierbij kan worden gedacht aan vastgoedontwikkeling door herstructurering, de zgn. verdichting, het plaatsen van flexibele woonvormen en  / of beleidsmatige interventies zoals het labelen voor jongeren. Graag horen wij wat u bedoelt met beleidsmatige interventies?

Tenslotte hebben we vernomen dat er al enkele weken 2 a3 goedkope huurwoningen leeg staan in de nabijheid van het winkelcentrum De Schoof. Is dit bekend en zo ja wat is de reden hiervan? Graag uw reactie.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*