De fractie van EVA vindt dat de hondenbelasting moet worden afgeschaft. 

De fractie van EVA heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2021 in Hendrik-Ido-Ambacht gevraagd om de hondenbelasting af te schaffen in verband met het vermoeden dat de belasting stukken lager kon. Dit werd afgewezen als zijnde geen goed voorstel. Tijdens de verkiezingen werd dit onderwerp als programmapunt door ons opgevoerd. Overigens stond dit punt ook vermeld in meerdere verkiezingsprogramma’s in onze gemeente. 

Bovendien zijn in juli j.l. door EVA vragen gesteld inzake de inkomsten over het jaar 2022, gespecificeerd naar het aantal honden. Voorts is verzocht om de uitgaven te verstrekken over 2022 in het kader van het uit te voeren hondenbeleid. Op 15 augustus 2022 heeft het college van B. en W. geantwoord. 

Gebleken is dat de inkomsten van in totaal 1492 honden een bedrag van  

€ 195.000,00 oplevert, terwijl de totale structurele kosten € 73.172,00  zijn. Dit laatste bedrag wordt nog verhoogd met incidentele kosten van € 38.105,00 euro in verband met het plaatsen van borden in 2022 en het eventueel wijzigen van het hondenbeleid in 2023. Dit betekent dat elke hond aan kosten zoals afvalbakken, schoonmaakkosten toezicht, hondenpoepzuiger etc. een bedrag van € 50,00 euro kost. Met de incidentele kosten wordt het kostenbedrag € 75,00. Dit betekent dat de Ambachtse Hondenbezitter teveel is belast in de huidige nog bestaande hondenbelasting. 

In het nieuwe coalitieprogramma van het college van B. en W. is afgesproken dat de hondenbelasting wordt aangepast. Het is nl. de bedoeling om voor elke hond 1 tarief in te voeren.  

De fractie van EVA is van mening dat de hondenbezitters teveel hebben betaald in het verleden en zal dan ook een motie indienen in de raadsvergadering op 12 september waarin wordt verzocht de hondenbelasting af te schaffen met ingang van 2023.  Overigens is het overschot van deze belasting weer gebruikt voor andere onderwerpen bij de verdeling van het batig saldo bij het afsluiten van de jaarrekening.   

Ambachtse hondenbezitter betaalt dik twee keer te veel: ‘Dit is te gek voor woorden’ 

Hondenbezitters in Hendrik-Ido-Ambacht blijken de gemeente flink te sponsoren. Ze betalen voor hun 1471 geregistreerde honden 195.000 euro belasting. Daar staat jaarlijks maar 73.000 euro aan uitgaven tegenover. 

Peter Koster 08-09-22 – Algemeen Dagblad/De Dordtenaar 

Dat staat in een overzicht, dat burgemeester en wethouders gemaakt hebben op verzoek van de gemeenteraadsfractie van Echt Voor Ambacht (EVA). Die partij pleit al langer voor afschaffing van de hondenbelasting. Toen ze vorig jaar op dat punt weer bot ving, besloot ze maar eens op te vragen waar het geld aan op gaat. 

Poepzuiger kost 8000 euro 

Het geld blijkt helemaal niet op te gaan. De grootste kosten zitten in toezicht en handhaving: ruim 28.000 euro. De inzet van de poepzuiger kost 8000 euro. Groenonderhoud en het legen en reinigen van de poepbakken kost 5400 euro, hekwerken kosten nog eens 7400 euro. 

Vorig jaar gaf de gemeente naast de gebruikelijke 73.000 euro nog eens 38.000 euro uit aan het plaatsen van een paar borden, het maken van een flyer en het bedenken van het idee dat de hondenbelasting misschien wel anders geregeld kan worden. EVA-woordvoerder Ary Cramer: ,,Dat moet de wethouder maar eens uitleggen, want dit is te gek voor woorden.’’ 

EVA wil daarom opnieuw pleiten voor afschaffing van de hondenbelasting. ,,Dat betekent misschien dat de onroerende zaakbelasting omhoog moet, maar dan heb je het over centenwerk.’’ 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*