Gemeenteraadsvergadering 7-2-2022

9.1. Raadsvoorstel Implementatie Recycle-tarief

Voorzitter, De fractie van Echt Voor Ambacht (EVA)  heeft het voorliggend voorstel en de antwoorden op de door de fractie gestelde vragen nogmaals onder de loep genomen. Een vraag is nog blijven liggen, nl deze: HVC heeft in Dordrecht een bepaalde luierservice tegen een vast tarief. Is dat in onze gemeente ook het geval?

Verder voorzitter: Een toekomstbestendige afvalinzameling, vooral gericht op het inzamelen van restafval, meer waardevolle gescheiden afvalstromen, het betaalbaar houden van de afvalinzameling en een rechtvaardige verdeling van de kosten. Hier kan de fractie volledig achterstaan.

Echter bij onze inwoners zijn nog vele vraagtekens en negatieve geluiden. Zij hebben recht op transparante besluiten. Wat zijn zij kwijt aan de afvalstoffen. Ongetwijfeld is men content wanneer blijkt dat men per jaar minder kwijt is aan de gemeente voor de afvalstoffen. Maar laten we dat laten zien of een garantie geven. Onze fractie zou zich kunnen voorstellen dat u nog dit jaar een uitwerking laat maken van de wijzigingen met als voorbeeld diverse gezinnen in onze gemeente van een verschillende en bijzondere samenstelling. Kort en overzichtelijk. Dit is restafval en dat niet.

Wat ook het voorstel minder transparant maakt is de zin in de oplegnotitie op blz. 7 en ik citeer: “ De hoogte van het vaste tarief zal voor 2024 moeten worden bepaald op basis van geactualiseerde begrotingscijfers en prognoses. Deze tarieven zullen bij de vaststelling van de begroting voor 2024 worden vastgesteld”. Nu is het lastig om aan te geven wat de begrotingscijfers voor 2024 gaan worden. Om de juiste prognoses te kunnen doen zullen deze cijfers bekend moeten zijn.

Het voorstel nu aannemen, gelezen de allerlei negatieve geluiden en de bedragen die nog wijzigen, gaat ons te ver. De fractie van Echt Voor Ambacht (EVA) is tegen het voorstel. 

9.4. Raadsvoorstel Fietsenstallingen, beveiligingscamera’s, openbaar toilet en containerpark De Schoof

Voorzitter, de fietsenstalling is een reeds lang gekoesterde wens, die de EVA fractie bij het indienen van de motie mede heeft onderschreven. Onze opmerking zou kunnen zijn: Had deze niet wat groter gekund? Zestien fietsen is niet bepaald een volwaardige stalling voor een uitbreidende gemeente. Het openbaar toilet wordt verplaatst naar binnen. Wij nemen aan dat er een duidelijke aanduiding komt voor de voorbijgangers dat dit een openbaar toilet is. Is dit toilet ook geschikt voor minder validen? En voldoet het aan de eisen van de VNG, bijv. met een gescheiden wasruimte. Het containerpark lijkt apart van dit voorstel te staan en lijkt niets met de fietsenstalling te maken te hebben. Is hier geen andere oplossing voor?

Wat betreft de uitstraling van het containerpark, dat deze niet fraai is maar ook niet ontzettend lelijk, kan Echt Voor Ambacht (EVA). Er zullen mogelijk goedkopere oplossingen zijn voor het containerpark b.v. door deze ondergronds te brengen of te verplaatsen of een hogere groenvoorziening aan te brengen. Een ingediend amendement – over dit onderwerp – heeft Echt Voor Ambacht (EVA) dan ook gesteund.

9.5. Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Centrumgebied, Graaf Willemlaan

Voorzitter, de fractie van Echt Voor Ambacht (EVA) kan instemmen met de gebiedsvisie Centrum. Er komen 3 woongebouwen voor jongeren en ouderen, patiowoningen en dit voorzien van 45% groen en water.

Ja, het is geen bankgebouw of een school voor onderwijs. De bezwaarmakers zullen ook begrijpen dat je in het centrum geen stuk grond braak kunt laten liggen voor het uitzicht. Juist een centrum zoekt nu eenmaal verbinding met de omliggende gebouwstructuur. Voorzitter akkoord met de voorstellen.    

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*