Rode berk

22 december 2019 Arno Stam 0

N.a.v. een kapvergunningsaanvraag d.d. 23 oktober 2019 voor een Rode Beuk heeft de fractie Echt Voor Ambacht drie vragen aan het Ambachtse college gesteld: Klopt […]

Voedselbank actie

22 december 2019 Arno Stam 0

Echt Voor Ambacht steunt actie Voedselbank Arno Stam en Ary Cramer hebben op vrijdag 20 en zaterdag 21 december inzameling bij de Jumbo gehouden voor […]

Duurzaamheid

15 oktober 2019 Arno Stam 0

Duurzaamheid in de gemeente. Het door het college gepresenteerde actieplan duurzaamheid is een zeer ambitieus en duidelijk plan. Alle thema’s zoals energie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit, […]

Woonvisie 2019-2025

11 september 2019 Arno Stam 0

De woonvisie tot stand gekomen na de nodige participatie. Een goed leesbaar geheel. Een beleidsstuk voor de nabije toekomst. Weloverwogen bouwen op plaatsen die vrijkomen. […]

Grondstoffenbeleidsplan

11 september 2019 Arno Stam 0

Echt Voor Ambacht stemt in met grondstoffenbeleidsplan De fractie van E.V.A. is van mening dat wij er alles aan moeten doen om de afvalstoffenheffing te […]

Begraafplaats

Onderhoud begraafplaats 2019

11 september 2019 Sander Bouman 0

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Hendrik-Ido-Ambacht, 10 september 2019 Betreft: Vragen conform artikel 47 RvO inzake het opleggen van administratiekosten bij de […]